Cập nhật danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 1/2023

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách phương tiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 29/1/2023, được ghi nhận qua camera giám sát.

Ngoài xem danh sách bằng hình ảnh chính thức được Phòng CSGT công bố các bạn có thể tra cứu dễ dàng trên chỉ cần gõ biển số xe của các bạn.

Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 1/2023 - Ảnh 1
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 1/2023 - Ảnh 2
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 1/2023 - Ảnh 3
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 1/2023 - Ảnh 4
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 1/2023 - Ảnh 5
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 1/2023 - Ảnh 6
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 1/2023 - Ảnh 7
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 1/2023 - Ảnh 8
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 1/2023 - Ảnh 9
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 1/2023 - Ảnh 10
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 1/2023 - Ảnh 11
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 1/2023 - Ảnh 12
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 1/2023 - Ảnh 13
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 1/2023 - Ảnh 14
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 1/2023 - Ảnh 15
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 1/2023 - Ảnh 16
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 1/2023 - Ảnh 17
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 1/2023 - Ảnh 18

4/5 - (5 votes)